A Sart Club. Celebrant el seu 18è aniversari.

Sa panada més grossa del món


A Sart Club.
Celebrant el seu 18è aniversari.