Sa panada més grossa del món

0


A Sart Club.
Celebrant el seu 18è aniversari.