El presupost de carril running d'Inca

0

Millorant Inca treu al llum el presupost presentat a l'Ajuntament d'Inca per fer el carril running d'Inca.
Molts troben que el cost d'aquest carril és desorbitat, que s'hagues pogut invertir els doblers en altre cosa, que no té logica quan just davora hi ha el poliesportiu Mateu Canyelles que ja té una pista d'atletisme, i que a més el carril presenta imperfeccions des del primer dia.
A Inca les coses se fan aixì, depen dels ciutadans si volen que això segueixi i no.