L'Ajuntament d'Inca deixa sense executar 425.000 euros del pressupost dedicat a Serveis Socials

0MÉS considera que la liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament d'Inca per a l'exercici 2012 posen de manifest la inoperància de l'equip de govern de Rafel Torres i la seva manca de sensibilitat social. En aquest sentit, Antoni Rodríguez, portaveu de MÉS a l'Ajuntament d'Inca explica que "Rafel Torres presenta com un èxit de gestió haver tancat l'exercici 2012 amb un superàvit de 5 milions d'euros quan aquest fet demostra que no han sabut gestionar bé el pressupost que ells mateixos varen elaborar i aprovar". En aquest sentit, el portaveu de MÉS a l'Ajuntament d'Inca apunta que "un pressupost s'elabora per planificar l'acció de govern al llarg d'un any. Tenir un dèficit o un superàvit elevat sense una causa justificada posa de manifest que s'ha governat sense tenir en compte aquesta planificació, més si tenim present que prop de dues terceres parts del pressupost municipal són despeses fixes, com ara personal o despeses corrents".

Antoni Rodríguez explica que "si miram partida per partida la liquidació del pressupost de  l'exercici 2012, quedar clar que bona part d'aquest superàvit és degut a què han deixat d'executar-se, total o parcialment, una sèrie de partides que estaven pressupostades, com ara foment de l'ocupació, educació i joventut. O el cas de serveis socials, que al nostre entendre és el més esfereïdor, on han deixat d'executar el 30% d'allò que havien pressupostat. Per contra, de la partida destinada a publicitat i propaganda s'ha gastat el 186% d'allò que s'havia pressupostat inicialment".Per la seva banda, Bel Barceló, vicesecretària general del PSM d'Inca i responsable sectorial de Serveis Socials, apunta que "és immoral que l'Ajuntament d'Inca hagi deixat de gastar 425.000 euros del pressupost que havia destinat a Serveis Socials. Tothom és conscient que les necessitats socials han augmentat els darrers anys i que hi ha serveis que precisen de més recursos per a poder donar resposta a tota les demandes. Deixar d'emprar  425.000 euros que estaven destinats a serveis socials no respon a una política d'estalvi sinó a una manca absoluta de sensibilitat social. Voler presentar aquest fet com un èxit de gestió és indecent".