Rafel Torres garanteix que la ronda nord es farà i lluitarà per tal que afecti el mínim de finques i cases possible

0El batle diu que recollirà al·legacions de partits i particulars en l'informe favorable que elaborarà l'Ajuntament al traçat.

El batle d'Inca, Rafel Torres, ha deixat ben clar que la ronda nord de la ciutat es durà a terme aquesta legislatura. Ha assegurat també que lluitarà per tal que el futur traçat afecti el mínim de finques i cases possible.
D'aquesta manera Torres ha volgut fer constar la postura de l'equip de govern respecte de la construcció de la futura carretera.
A més, ha volgut tranquil·litzar a molts afectats recordant que la reserva actual és de 75 metres d'amplada, però que després, com a molt, quedarà reduïda a uns 20 metres. De fet, ha exposat que el format de la via serà la de ronda urbana amb un carril per sentit, voreres i un carril bici. Ha indicat que s'integrarà en l'entorn.
El batle considera que aquesta via és fonamental per descongestionar el trànsit d'Inca i que no es pot esperar més temps. Recorda que hi ha un acord unànime per Ple per evitar que la via passi per davant el Col·legi Miquel Duran per motius de seguretat i que el Consell ha fet el nou traçat pensant en aquest aspecte.
Ha recordat que el 95 % del traçat és el mateix que figura al Pla General de la ciutat des de l'any 1987 i que hi ha un consens social molt ample en relació  amb la necessitat de la ronda.
Per aquest motiu, ha reiterat que el Consell ara redactarà el projecte i que podria estar fet pel Dijous Bo o per a final d'any com a molt tard, i que les obres es podrien començar a mitjan 2013.
Respecte a les al·legacions, el batle ha manifestat que no es pot allargar aquest termini, però que s'ha trobat una alternativa per traslladar les que es vulguin fer a partir d'ara. L'Ajuntament disposa fins al 24 de setembre per elaborar un informe respecte del traçat, que serà enviat al Consell i que serà favorable. En aquest informe s'inclouran totes aquelles al·legacions de particulars i partits polítics que puguin ser ateses pel Consell.

Article a Incaciutat