Els funcionaris de l’Ajuntament d’Inca hauran de saber català, com finsara

0
Els funcionaris de l’Ajuntament d’Inca hauran de saber català, com fins ara.


L'Ajuntament d'Inca, governat pel Partit Popular amb majoria absoluta, també es desmarca de la política lingüística que vol implementar José Ramón Bauzá. Si l'equip de govern no canvia de parer, el ple del Consistori aprovarà divendres mantenir el requisit d'acreditar coneixements de llengua catalana per poder ocupar la majoria de llocs de feina.

Tal com estableix la nova Llei de funció pública (la que cerca degradar l'estatus de la llengua pròpia a l'Administració), el Consistori inquer ha procedit a adaptar la relació de llocs de feina a la legislació actual. La relació de llocs de treball és un document d'ús intern en què, a més d'altres qüestions, s'especifica el nivell de català que caldrà exigir a cada un dels treballadors.

Segons consta en la nova relació de llocs de feina, doncs, la Sala preveu mantenir el requisit de català per a tots i cada un dels funcionaris i per a la majoria de places del personal laboral. Sols en quedarien exempts els operaris que fan tasques a carreteres i camins, al cementeri, en la distribució d'aigua, en l'enllumenat públic, els netejadors i determinades places d'administratiu. Tampoc no caldrà que en sàpiguen els netejadors, els cuiners i alguna altra plaça (però poques) de l'escoleta municipal, de l'Institut d'Activitat Física, de l'escola de música i de la residència de persones majors.

Argumentació

L'argument del Consistori per mantenir el requisit de català és que pràcticament tots els treballadors municipals tenen com a funció principal l'atenció al públic. "L'atenció al públic com a funció principal" és, precisament, una de les "excepcions" que preveu la nova llei perquè l'Administració pugui continuar requerint coneixements de català als futurs empleats. Núria Riera, la directora general de Funció Pública, ha manifestat que aquest supòsit es reservava a "casos excepcionals". En la nova relació de llocs de feina d'Inca, això no obstant, el supòsit esdevé norma. L'excepció, en realitat, són la minoria de places que restaran exemptes de català.

Cal insistir que la nova relació de llocs de treball l'ha feta i proposada el Partit Popular. La iniciativa s'ha d'interpretar com una passa que el torna a acostar al regionalisme, un corrent força present a l'agrupació local d'Inca del qual els populars s'havien allunyat, els darrers mesos, a causa del rígid posicionament de Bauzá.

http://dbalears.cat/actualitat/balears/els-funcionaris-ajuntament-inca-hauran-coneixer-catala.html