Les festes de barriada d'Inca 2012

0Aquí teniu les dates de les festes de les barriades d'Inca. Penjarè la programació tan aviat com m'ho enviin.

Blanquer, 14,15,16 de setembre.
Son Amonda, 21,22,23 de setembre

Sant Francesc, 28,29,30 de setembre

Fira de la caça quarter general luque 28,29,30 de septembre