Dijous Bo 2012: Inscripcions pels venedors

0

firaire requisits de venda productes a Inca

Les inscripcions per als venedors del Dijous Bo 2012 es faran del 10 de setembre al 10 d'octubre
L'Ajuntament d'Inca informa del termini de preinscripció per a tots els venedors que vulguin exposar la seva parada en el transcurs del proper Dijous Bo 2012. Aquestes inscripcions es podran dur a terme del 10 de setembre al 10 d'octubre al registre d'entrada de l'Ajuntament.

Les persones interessades hauran de presentar una relació de documentació adjunta a la petició. En el cas dels venedors, la fotocòpia del DNI del sol·licitant, de la cotització a la seguretat social de la persona sol·licitant i de la persona que atendrà la venda a la parada. També el rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de l'estand.

Pel que fa als venedors de productes alimentaris, s'exigirà també la fotocòpia del carnet de manipulador d'aliments vigent de la persona que atendrà la venda a la parada i la fotocòpia del registre sanitari, en el cas de producció pròpia.

A més, s'haurà de disposar d'autorització sanitària: la venda de menjars preparats únicament es podrà realitzar en vehicles (camió-cuina) degudament autoritzats per la Conselleria de Salud.

Des de l'Ajuntament es recorda que únicament s'autoritzarà la venda de productes que compleixin la normativa sanitària vigent quant a registre sanitari, envasat, etiquetat, condicions de conservació a la temperatura adequada...

Altra documentació complementària a presentar seria la fotocòpia de la carta d'artesà o justificació de producció artesanal pròpia o la fotografia de la parada.

Per a dubtes i consultes, cal adreçar-se a l'Àrea de Mercats, preferiblement per correu electrònic: mercat@incaciutat.com o al telèfon 690 954 171.

Documentació