Presentacio de Pi a Inca. Nou partit politic

0El 29 de gener del 2014 se va fer la presentació de PI al casal de cultura a Inca. 


Introducció

El passat mes de maig, la Lliga Regionalista de les Illes Balears i Convergència x les Illes acordaren, per acord formal i unànime del seus respectius òrgans de govern, obrir un procés de reflexió conjunta que, en un termini màxim de sis mesos, pogués donar pas a un escenari de confluència real entre ambdues formacions per tal d’articular un projecte polític compartit i fonamentat en la defensa dels legítims interessos de la societat illenca i de la nostra llengua, cultura, tradicions i patrimoni natural.


Executiva

President

Vicepresident

Vicepresident

Vicepresident

Vicepresident

Secretari General

Tresorer

Secretaria d’organització: Departament de Municipis Grans: Manacor, Inca, Marratxí, Calvià i Llucmajor: