Més parking public per fomentar la ciutat

0Crec que crear espais de parking publics gratuits a l'entrada d'Inca fomentaria molt el comerç.
Aqui indic tres llocs on crec que l'ajuntament podria instalar aquests parkings. Altres pobles han fet l mateix i ha ajudat a desembossar el centre.

Que opinau?