Durant el festival " Un Nadal de pallassos" que es celebrarà aquest dissabte a les 11h al Casal de cultura es farà entrega de...

11.01: Festival: Un nadal de Pallassos


Durant el festival " Un Nadal de pallassos" que es celebrarà aquest dissabte a les 11h al Casal de cultura es farà entrega del premis de la Campanya "Viu Nadal al Carrer".