Robatoris de cans a la canera d'Inca

0Els Independents d'Inca al plenari d'avui han posat de manifest la problemàtica sorgida en els darrers mesos pel robatori de cans de la canera municipal d'Inca, gestionada per contracte per Natura Parc i han demanat les oportunes explicacions al PP. La regidora Rosa Maria Tarragó ha respost que en dos anys hi ha hagut 4 denuncies, 9 cans robats, dels quals se'n han recuperat 5, més dos robatoris de doblers i que la darrera denuncia es del día 2/1/13. Les mesures que s'han pres han estat millorar el tancament i canviar el pany. Esperem que donin el seu efecte i s'acabi amb aquest lamentable seguit de cans robats.

Independents d'Inca

Canera d'Inca

Populars Inca