L'Ajuntament d'Inca obre el termini per fer-se amb locals del mercat cobert en règim de lloguer

0

Des d'aquest dilluns l'Ajuntament d'Inca rebrà les sol licituds de les persones o empreses interessades en ocupar algun dels cinc locals del mercat cobert que sortiran a licitació pública amb preus que van des dels 275 als 325 euros.

El consistori ha publicat al BOIB la resolució per la qual s'anuncia la licitació per al'adjudicació de les concessions d'aquestsimmobles de domini públic, consistents en l'ocupació privativa de cinc locals comercials a la planta baixa del nou MercatCobert Municipal, sota la modalitat de pagament mensual de cànon. Els llocs s'han d'utilitzar per dur a terme activitatscomercials.


Local 1: 34,80 m2 325 euros
Local 2: 30 m2 262 euros
Local 3: 32,70 m2 275 euros
Local 4: 31,30 m2 275 euros
Local 5: 31,30 m2 275 euros

Aquesta licitació no exigeix garanties provisionals i l'únic criteri d'adjudicació serà el del preu. Qualsevol informació addicional s'ha d'obtenir a l'Ajuntament d'Inca, o per telèfon al 871.914.000. El plec de condicions serà publicat al web del perfil del contractant, que es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament: www.ajinca.net.