http://topinfluencers.net/map/?state_id=7 Estic molt content d'anunciar que Millorant Inca esta al numero 35 de perfils socials a...

Millorant Inca és un dels perfils socials amb més influencia a les Illes Balears


Estic molt content d'anunciar que Millorant Inca esta al numero 35 de perfils socials amb més influencia a les Illes Balears.
Per jo es tot un orgull que un perfil que trata de la nostra ciutat doni difusió a gran escala.