CONFERÈNCIA: LA IMPORTÀNCIA DE L'ESTRES EMOCIONAL EN ELS PROBLEMES VISUALS

0
LA IMPORTÀNCIA DE L'ESTRES EMOCIONAL EN ELS PROBLEMES VISUALS

CONFERÈNCIA A LA SALA D'ACTES DEL MUSEU DE LA SABATA I LA PELL
27 DE NOVEMBRE DE 2015 A LES 20 HORES.

L'estrès emocional és un dels components principals del desenfocament i altres problemes visuals.
L'OMS informa que a la nostra societat tan ocupada, l'estrès emocional és el principal factor de pèrdua de vides humanes i una constant sangria laboral i un cost financer molt alt. Els economistes del món calculen que l'estrès li costa a la societat un Trilló de dòlars.
Paradoxalment no existeix informació ni difusió preventiva, ni l'educació apropiada sobre l'estrès i molt manco sobre l'estrès emocional.
Cada un de nosaltres tenim dins el nostre bagatge personal experiència d'estrès emocional tant de la nostra infantesa com a la joventut. Per algunes persones no té gaire repercussió encara que per altres té molta influència i afecta les nostres eleccions, relacions i genera una resposta de tensió somatitzada que produeix un desenfocament visual, problemes de refracció i altres malalties relacionades.
Avui en dia no fa falta deixar de banda aquesta problemàtica. Amb tècniques apropiades es pot dissoldre l'estrès emocional general, i aconseguir una millora específica per a la nostra visió i per inèrcia a la nostra vida.
Guillermo Peña Acuña, especialista en estrès emocional relacionat amb la vista, es dedica exclusivament a ajudar a resoldre problemes visuals de tot mena i ens informarà a a la conferència esmentada dels efectes de l'estrès al nostre cervell i com afecta a la nostra qualitat i salut visual i general.
Ens informa dels actuals descobriments en la comunitat científica i ens aporta dades sorprenents del nostre sistema visual.

 Antic Quarter General Luque
Avinguda del General Luque, 223
07300 Inca
Tel: +34 871 911 643
museucp@incaciutat.com