Enquesta Inquera: Pla de residus d'Inca

0Des de les arees de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament d’Inca hem iniciat un procés per decidir un nou model de recollida de residus que sigui més eficaç, econòmic i respectuós amb el medi ambient.

A dia d’avui, a Inca tan sols es recicla un 9% del total de residus i els objectius de la normativa vigent ens obliguen a arribar al 50%.

Donat que tothom està implicat en la separació i reciclatge dels residus, és fonamental la creació d’un Pla de Residus Municipal participat que respongui a les necessitats reals de la ciutadania i del seu teixit comercial i empresarial.

Per això, volem elaborar aquest Pla comptant amb les aportacions de tots els veïns, ja que la correcta separació dels residus és un fet intrínsecament participatiu que depèn del consens i acord entre totes les persones i entitats del municipi. Col·labori amb el procés emplenant la següent enquesta.

#incarecicla