SABATÍSSIM és un espectacle de microteatre, performances de dansa i moviment.

0


SABATÍSSIM és un espectacle fet amb els peus. Un conjunt de 6 peces que aglutinen microteatre, performances de dansa i moviment. Amb motiu de la II Fira d'Inca actuam al Museu del Calçat d'Inca.

DATA I HORARIS
Dissabte, 26 d'octubre, 3 passes:
18:30 hores
19:30 hores
20:30 hores

LLOC
Museu del Calçat
(Quarter General Luque)
Avda. General Luque, 223 
07300, Inca (veure plànol)
Parking gratuït

APORTACIÓ
5 € per les 6 pecesES

01 PER QUÈ ELS TALLERS SÓN BUITS?
Interpretació: Xisca Pascual
Idea i text: Xisca Pascual (adaptació de Karl Valentin)
Format: monòleg

04 EL PUC AJUDAR?!
Interpretació: Bernat Gran i Biel Morro
Idea i text: Mª Antònia Quetglas i Laura Riera
Format: microteatre

02LA SIMPLICITAT DE LES COSES
Interpretació: Eva Bohigas
Idea: Eva Bohigas
Format: dansa

05 QUÈ VEUS?
Interpretació: Joan Guasp i Bernat Gran
Idea: Joan Guasp
Format: performance

03 SEDUCCIÓ
Interpretació:  Joan Guasp i Bernat Gran
Idea: Bernat Gran i Joan Guasp
Format: performance

06LA SABATERIA
Interpretació: Xisca Pascual i Marina Rodríguez
Idea i text: Xisca Pascual (adaptació de Karl Valentin)
Format: microteatre