PROGRAMA DE SENDERISME 2013 / 14

0

PROGRAMA DE SENDERISME 2 013 / 14

Requisits:
✔ Més de 13 anys i moltes ganes.
✔ És vostra la responsabilitat de reconèixer el vostre nivell de condició física necessària per afrontar cada
sortida. Es recomana que els senderistes veterans hagin passat una prova d’aptitud prèvia.

Informació general:
✔ Termini del programa: d'octubre 2013 a maig de 2014. Total 8 sortides.
✔ Cadència: 1 sortida/mes: El darrer dissabte de cada mes.
✔ Lloc de sortida: aparcaments del Palau Municipal d'Esports (anirem amb autocar fins a l'inici de l'excursió, i ens retornarà al Palau en finalitzar el trajecte).
✔ L'organització no avisarà particularment de la celebració i/o suspensió de la sortida. Per això, caldrà que
els usuaris se n'informin telefònicament abans de les 14 h del divendres 25 d'octubre. Els telèfons
d'informació telefònica són: 676 953 254 / 971 504 216

Què hem de saber:
✔ Veniu ben equipats per a la realització de la sortida: calçat de muntanya, vestimenta tècnica adequada
(s'ha de seguir la llei de les tres capes: interior, abric i impermeable). Es recomana portar roba de recanvi.
✔ Duis menjar i aigua (es faran 2 aturades per alimentar-se).
✔ Portau una petita farmaciola (tiretes, crema contra picadures...).
✔ Respectau les indicacions de la persona o persones responsables de guiar el grup.
✔ Indicau la sortida a realitzar a algunes persones de la vostra família.
✔ Puntualitat horària.
✔ No llenceu pel camí deixalles. Mai deixeu senyals del nostre pas!

Preu públic aplicable:
✔ Preu públic: 10,00 € per senderista/excursió.
✔ Són d'aplicació les reduccions i bonificacions que contempla l'ordenança vigent (famílies nombroses, a
partir de 2 membres de la mateixa unitat familiar..
✔ Places: 30 (per rigorós ordre d'inscripció).

Calendari de les sortides:
26/10/13 – Camí de S'Arxiduc (Valldemossa – Valldesmossa). Facil – 4 Hores
30/11/13 – Camí des Correu (Esporles – Banyalbufar). Facil – 4 Hores
21/12/13 – Mirador de ses Barques – Sa Costera – Cala Tuent. Mitjana – 5 Hores
25/01/14 – Barranc de Biniaratx- Cuber. Mitjana – 5 Hores
22/02/14 – Font des Noguer – Font des Prat – Puig Galileu – Lluc. Mitjana – 5 Hores
29/03/14 – Tres Mils ( Sa rateta – Na Franquesa – L'ofre ). Mitja-Alta – 5 Hores
26/04/14 – Puig Tomir. Mitja-Alta – 5 Hores
31/05/14 – Torrent de Pareis. Mitja-Alta – 5 Hores

I nscripcions i atenció a l'usuari: oficines de l'OA IMAF, carrer dels Sabaters, s/n (Palau d’Esports). Tel. 971 504 216 – 971 883 079. De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h; dimarts i dimecres de 17.30 a 20.00 h.
ORGANISME AUTÒNOM IMAF, dels Sabaters (Edifici Palau Municipal d'Esports), s/n, 07300 Inca · tel. 971 50 42 16 · fax. 971 50 49 65 · imaf@incaciutat.com · CIF. P-5702703-I