Cursos de ball de bot per a Infants a Inca

0

CURSOS BALL DE BOT PER A INFANTS (a partir de 6 anys)

TERMINI DE MATRÍCULA: Del 21 al 25 d'octubre a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca - Claustre de Sant Domingo (Av. de les Germanies, s/n).

DOCUMENTACIÓ: Per formalitzar la matrícula cal dur una fotografia de carnet del nin o nina i, si en tenen, fotocòpia del DNI.

PREU: residents a Inca, 12,02 euros; no residents, 15,03 euros.

DURACIÓ DELS CURSOS: del 8 de novembre al 31 de maig.

HORARIS:    Grup A: divendres de 17.30 a 18.30 hores

Grup B: divendres de 18.30 a 19.30 hores

LLOC: IES Pau Casesnoves (gimnàs).

NORMATIVA: no s'entendrà com a formalitzada la matrícula fins que no s'hagi tornat el rebut de pagament, s'hagi emplenat el full de matrícula degudament i s'hagi aportat la documentació. El termini per tornar el rebut pagat serà com a màxim d'una setmana a partir de la data de finalització de la matrícula. Si en aquest termini no s'ha retornat el rebut, la plaça podrà ser adjudicada a una altra persona.

S'acceptarà un màxim de dues sol·licituds en total per persona.

Els cursos es realitzaran a partir d'un mínim de 10 participants.

El reembossament del preu públic només es farà efectiu si se suspèn el servei; en aquest cas, la devolució s'haurà de sol·licitar per escrit amb l'imprès corresponent. Caldrà, així mateix, adjuntar-hi el rebut de pagament.

Per a més informació podeu telefonar al
871 914 500 de 9 a 14 hores.