Ja ha començat la reforma de l'edifici de Can Ramis a Inca.

0

Ja ha començat la reforma de l'edifici de Can Ramis a Inca. 

Obra: Major - Reforma d'edifici aillat
Promotor: manufacturas Ramis S.L.
Picapedrer: Julián Donoso
Arquitecte: Miquel Reynes Pujadas
Arquitecte. Técnic: Pedro Payeras Socias
Llicencia num: 453/07
Data d'aprovació: 25/07/2013
Termini: 24 mesos