Nou circuit de running ubicat al Parc del Serral de les Monges d'Inca

3L'Ajuntament ha inaugurat oficialment el nou circuit de running ubicat al Parc del Serral de les Monges.

El projecte executat forma part d'una intervenció més ampla que inclou un altre carril running sobre la calçada a la zona dels carrers perimetrals del Camp d'Esport Municipal d'Inca, i que està en funcionament des del mes de febrer.

En aquest cas s'ha optat per crear un circuit en un entorn rural i natural dissenyat per ser compatible amb la ruta de vianants per l'interior del parc.

A la zona verda del serral de les Monges, atès que està aïllada del trànsit rodat, simplement s'han previst unes guies que marquen el recorregut del circuit. Així s'ha format un itinerari adaptant els diferents desnivells de marges existents en el perfil inclinat que té el Parc.

El recorregut total del carril running de la zona del serral de les Monges és de 1.150 metres, amb amplades que oscil·len entre 2,30 i 1,60 metres.

La inversió feta al serral és de 27.668 euros més IVA, i l'empresa adjudicatària ha estat Pavimentos y Construcciones Man.


3 comments:

Anónimo dijo...

molt ben triada sa foto Grand :-)

Anónimo dijo...

I aquest circuit que suposa,posar asfalt?,posar prohibicions?,..

Anónimo dijo...

jo crec q darrera aquest circuit,que només estropeará s'encant d'un joc de natura mallorquina,que ja té ruta per corre,per caminar o anar en bici,que es camins que té són més q suficients i agradables,hi ha s'absurda necesidat de seguir posant ses plaques conmemoratives d'aquell home retretat en es casal de joves.Es increíble que sa gent de s'ajuntament,que sa suposa que han de ser gent culta,sa deixin dur només per es seus orgulls propis i per tendensis i modes sensa sentit en alguns llocs,com aixó des Running,quin sentit té a un parc com aquest ,o a poblets com Inca,una moda ,sorgida de sa necesitat de millorar sa calidad de vida en es nuclis metropolitans de gran densidad de gent,com ses grans capitals,i aixó no poden pensar aquets polítics locals nostres,no veven que per noltres tot es nostre envoltant es un "running "espectacular.supos que ja només queda sa foto de tots es regidors en chandal,i sa plaque del senyor batla