L'Ajuntament obre a tots els ciutadans l'accés als horts urbans del Parc del Serral de les Monges

0Ara hi podran optar persones menors de 65 anys amb preferència pels aturats, els que cobrin un sou mínim o prejubilats

De les 20 parcel·les se'n posaran 4 a disposició de les persones interessadesL'Ajuntament d'Inca obrirà la possibilitat que qualsevol ciutadà particular pugui optar a explotar un dels horts urbans del Parc del Serral de les Monges. Fins al moment només hi podien optar les persones majors de 65 anys o bé entitats benèfiques a les quals se n'hagués fet una cessió d'ús.

El darrer Ple municipal va aprovar una modificació del Reglament que regula aquests usos després que s'hagin quedat buides 4 de les 20 parcel·les existents, a causa de renúncies de diferents persones.

Per tal d'assegurar que dits espais estaran aprofitats, s'ha decidit que hi puguin optar persones menors de 65 anys, tot i que aquestes sempre tendran preferència. Després s'han establert altres criteris per donar prioritat, com ara persones en situació d'atur que cobrin el sou mínim interprofessional o prejubilats.

Ara es posarà l'acord a exposició pública i s'espera que en un mes es pugui obrir el termini per realitzar les peticions, a les quals es donarà prioritat en funció de la data de presentació i seguint els criteris abans esmentats.

Cada hort urbà de 50 m2 podrà ser conrat pels particulars amb criteris d'agricultura ecològica per sembrar-hi qualsevol varietat d'hortalisses, verdures i flors, sempre que el seu cultiu o el seu lícit comerç no estigui prohibit per alguna disposició. Les persones interessades tendran la seva explotació per un termini de 5 anys.

Els adjudicataris de les parcel·les únicament hauran d'abonar a l'Ajuntament d'Inca la part proporcional del consum d'aigua que es derivi de la seva activitat. També aniran al seu càrrec les llavors, adobs i altres elements que utilitzin per al cultiu, les eines i estris necessaris per al conreu.

Contacta amb l'ajuntament d'Inca
871914000 · Fax 971880819
Email    cm@ajinca.net
Web    http://ajinca.net