Un Arc de Sant Marti doble a Inca, Mallorca

0

Un Arc de Sant Marti doble a Inca, Mallorca el 13 de gener 2013.

L'arc de Sant Martí o Arc Iris és un fenomen òptic que consisteix en fer visibles, al cel, tots els colors de l'espectre de la llum (vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i morat) quan aquesta es refracta i reflecteix a les gotes d'aigua en suspensió en l'atmosfera.