Forn de Ca'n Pedro Serra - Inca

0


Forn de Ca'n Pedro Serra, fan un pa de lo milloret d'Inca, i sa madona na Maria, amable i servicial amb els clients, té bona mà per fer: coques, ensaïmades, espinagades, cocarrois, ...
Es troba al carrer de la Salut, 20 d'Inca. A prop de la Plaça de s'Aigua.
El teléfon per fer encàrrecs és: 971504565

Tambè rosteixen porcelles o qualsevol carn que li duguis.