SA RUA i SA RUETA D'INCA 2013 CARNAVAL Inca 2013

0
S'acosta la festa de carnaval a Inca

SA RUA D'INCA 2013 CARNAVAL 2013

SA RUETA (7 de febrer)

SA RUA (9 de febrer)

L'ENTERRAMENT DE LA SARDINA (12 de febrer)

Fotos de Carnaval 2012
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247060742042594.57440.132000073548662&type=3Mapa de Sa Rua - Sa Rueta 2013BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA 
(7 de febrer de 2013)
OBJECTE:  l’objecte  d’aquesta  convocatòria  de  premis  és  el  foment  de  la
participació ciutadana a sa Rueta del carnaval 2013.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI:  en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a
l’any 2013, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es
troba a la partida 924.489 per un import de 1.000 euros.

REQUISITS  DELS  SOL·LICITANTS:  la  participació  és  lliure  i  s’hi  poden
inscriure  tots  els  grups  de  les  escoletes  i  col·legis  d’Inca  (FINS  A  4T  DE
PRIMÀRIA)  que  vulguin  participar  en  la  desfilada.  EL  TEMA  O  MOTIU,
l’elegiran lliurement els concursants.

Aquests grups, els formaran un mínim de 25 nins o nines.
Cada centre haurà d’aportar com a mínim 2 persones.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: planta baixa, Participació Ciutadana. Horari: de 8.30 a
14.30 hores.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: fins al dia 1 de febrer, a les 14.30 hores.
DISTINTIUS: els participants en la desfilada de sa Rueta hauran d’encapçalar
el grup amb una pancarta amb el nom del centre al qual pertanyen .

NO PORTAR AQUEST DISTINTIU SUPOSARÀ EL NO RECONEIXEMENT
DEL JURAT.

Jurat: serà secret i el constituiran cinc persones. El jurat designarà les cinc
comparses de la Rueta que seran finalistes.
Veredicte: Els  premiats  seran  escollits  entre  les  cinc  comparses  finalistes
mitjançant votació popular a través del facebook de l'Ajuntament d'Inca entrant
a  www.facebook.com/pages/Ajuntament-dInca.  Les  votacions  es  podran
realitzar des del dia 8 fins al 18 de febrer a les 12 hores. Els premis es faran
públics el mateix dia 18 de febrer i es lliuraran el dia 19 a la sala de plens de
l'Ajuntament.
L’horari de concentració serà a les 15.30 h i la sortida, a les 16 h.
Lloc de concentració: plaça de la Llibertat.
La desfilada acabarà a la plaça de Mallorca; on es repartiran els sucs i haurà
un grup d’animació infantil.
Si a causa del mal temps no es pot celebrar, SE SUSPÈN SA RUETA.
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F
Per tenir dret a premi per participar a sa RUETA, s’ha de presentar una
fotografia digital de la carrossa i/o de la comparsa amb la data i amb el
mateix nombre de components que figurin a la fitxa d’inscripció. 

QUANTIA DELS PREMIS DE SA RUETA

PREMIS COMPARSES:
1r premi …………………………………    300 euros
                                         2n premi ………………………………..    250     “
3r premi …………………………………   200     “
                                         4t premi ..............................................    150     “
5t premi ..............................................    100     “BASES DEL CONCURS DE CARNAVAL - SA RUA 
(9 de febrer de 2013)

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la
participació ciutadana a sa Rua del carnaval 2013.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a
l’any 2013, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es
troba a la partida 924.489 per un import de 3.500 euros que es destinaran a
premis.

REQUISITS DELS SOL·LICITATS: la participació és lliure, s’hi pot inscriure
tothom que vulgui i que participi en la desfilada de SA RUA. El tema o motiu,
l’elegiran lliurement els concursants.
Els que hi participin amb cavalls sortiran els darrers de sa Rua. A l’hora
de fer la inscripció hauran d’aportar una fotocòpia de l’assegurança de
responsabilitat civil que estigui en vigor.
Per concursar en la categoria de carrosses, aquesta haurà d’anar damunt
un camió o remolc d’unes dimensions mínimes de 3 metres de llarg, amb
una altura màxima de 3,50 m i un màxim de 2,50 m d’ample. Les
comparses, les formaran un mínim de 10 persones. La resta de vehicles o
grups que no reuneixin aquestes condicions no podran concursar a sa
Rua.

Queda prohibit amollar COETS durant el recorregut de sa Rua.
LLOC D’INSCRIPCIÓ: a la planta baixa, àrea de Participació Ciutadana.
Horari: de 8.30 a 14.30 hores.


TERMINI D’INSCRIPCIÓ: fins al dia 1 de febrer, a les 14.30 h. Aquelles
persones que no s’hagin inscrit en el termini establert podran desfilar a sa Rua,
però NO ENTRARAN EN CONCURS.

DISTINTIUS: els participants en el concurs de carrosses han de portar un
distintiu (número amb el color de la cartolina corresponent); les carrosses
l’hauran de dur a la part de davant a dalt; en el cas de les comparses, el
distintiu haurà de ser portat amb una pancarta a l’encapçalament del grup; els
individuals han de dur el distintiu adherit en un lloc visible.

NO PORTAR AQUEST DISTINTIU SUPOSARÀ EL NO RECONEIXEMENT DEL JURAT.
Jurat: serà secret i el constituiran cinc persones. El jurat designarà les cinc
comparses i les cinc carrosses de la Rua que seran finalistes.
Veredicte: Els premiats seran escollits entre les cinc comparses finalistes
mitjançant votació popular a través del facebook de l'Ajuntament d'Inca entrant
a www.facebook.com/pages/Ajuntament-dInca. Les votacions es podran
realitzar des del dia 11 fins al 18 de febrer a les 12 hores. Els premis es faran
públics el mateix dia 18 de febrer i es lliuraran el dia 19 a la sala de plens de
l'Ajuntament.
L’horari de concentració serà a les 17 hores i la sortida, a les 18 hores.

Lloc de concentració: plaça del Bestiar.
La desfilada acabarà al carrer de Fra Juníper Serra.
Si a causa del mal temps no es pot celebrar, SE SUSPÈN SA RUA.
Per tenir dret a premi per participar a sa Rua, s’ha de presentar una fotografia
digital de la carrossa i/o de la comparsa amb la data i amb el mateix nombre de
components que figurin a la fitxa d’inscripció.


QUANTIA DELS PREMIS DE SA RUA
PREMIS CARROSSES:
1r premi …………………………………. 400 euros
2n premi ………………………………… 300 euros
3r premi ………………………………… 200 euros
4t premi ………………………………… 150 euros
5è premi ………………………………… 100 euros
PREMIS COMPARSES: 
 1r premi ………………………………… 300 euros
2n premi ……………………………….. 250 euros
3r premi ………………………………… 200 euros
4t premi ………………………………… 150 euros
5è premi ………………………………… 100 euros