Concurs del cartell del Carnaval 2013 a Inca

0

Cartell guanyador del 2012


Concurs del cartell del Carnaval 2013

Es tracta d'un concurs obert.

El termini per presentar els treballs finalitza el dia 21 de febrer a les 14.30 hores.

No s'ha de posar el nom davant (darrera s'ha de posar nom, cognoms, núm. DNI, curs i centre escolar o telèfon).

L'Ajuntament es reserva el dret d'utilitzar o no algun dels originals rebuts, els quals, si no s'utilitzen, podran recollir-los a l'Ajuntament.

El jurat podrà declarar desert el premi.

Si algun dels treballs és seleccionat per a confeccionar el cartell, tindrà un premi de 100 euros.

_______________________________________________________________

En el disseny del cartell ha de figurar el següent texte:

CARNAVAL 2013

SA RUETA (7 de febrer)

SA RUA (9 de febrer)

L'ENTERRAMENT DE LA SARDINA (12 de febrer)