Bases del concurs de cartells del Carnaval 2015 Inca Mallorca

0
Aquí teniu les bases per si voleu participar en el concurs de cartells de Carnaval 2015

Es tracta d'un concurs obert.
El termini per presentar els treballs finalitza el dia 30 de gener a les 14.00 hores.
No s'ha de posar el nom davant (darrere s'ha de posar nom, cognoms, núm. DNI, curs i centre escolar o telèfon).
L'Ajuntament es reserva el dret d'utilitzar o no algun dels originals rebuts, els quals, si no s'utilitzen, podran recollir-los a l'Ajuntament.
El jurat podrà declarar desert el premi.
Si algun dels treballs és seleccionat per a confeccionar el cartell, tindrà un premi de 200 euros.

En el disseny del cartell ha de figurar la següent informació:
CARNAVAL 2015
SA RUETA (12 de febrer)
SA RUA (14 de febrer)
ENTERRAMENT DE LA SARDINA (17 de febrer)

Àrea de Participació Ciutadana