Els Catarres, Buhos, Itaca Band | Inca 2018

0
3r MEMORIAL MIQUEL ALBERO MAESTRE

Inca acollirà, el dissabte 9 de juny, el tercer Memorial Miquel Albero Maestre amb un concert que comptarà amb l'actuació de Els Catarres, Buhos Oficial i Itaca Band!!

Obertura de portes: 19:00h
Inici concert: 20:00h

PREUS GENERAL (sense numerar):
Primeres 500 entrades: 12€ + desp.
Següents 500 entrades: 15€ + desp.
Següents entrades: 18€ + desp.
Residents a Inca*: 15€ + desp.

Preu a porta el mateix día del concert: 22€ + desp.
Menors de 8 anys: accés gratuït

Venda d'entrades: bit.ly/EntradesElsCatarres

*: El resident tindrà un carril d'accés especial i haurà de presentar obligatòriament el document oficial que certifiqui la seva residència a Inca.

Organitza: Trui Espectacles, juntament amb l'Ajuntament d'Inca.


Declaració de la Ciutat d'Inca com a Municipi Aliat de la xarxa de "Ciutats Amigues de l'Infància UNICEF"

0Avui el Ple de l'Ajuntament ha aprovat dues propostes de l'Àrea d'Educació:

-Declaració de la Ciutat d'Inca com a Municipi Aliat de la xarxa de "Ciutats Amigues de l'Infància UNICEF", per a poder iniciar els tràmits per l'obtenció del segell de Reconeixement CAI.

-Aprovació inicial del Reglament del Consell dels Infants.

El programa CAI requereix una intensa labor de diagnòstic i memòria, per tal d'establir un mecanisme de coordinació intern del Govern Local i un Pla Local de l'Infància i l'Adolescència per tal de garantir l'implantació i consolidació rigorosa del programa, a llarg plaç.

Els darrers dos anys l'àrea d'Educació hi ha treballat per a poder presentar aquesta sol•licitut amb garanties, complint requisits:

✅ Programes eficaços d'atenció a l'Infància i Adolescència més vulnerable, amb iniciatives com el reforç escolar gratuït, els programes de Garantia Juvenil o PISE o els Convenis amb entitats com Probens i Coordinadora.

✅ Estratègies innovadores de participació infantil, com el Consell dels Infants, òrgan consultiu i de participació infantil, requisit de la convocatòria i del que hi participen tots els Centres Educatius d'Inca.

✅ Abordatge de problemes de violència als àmbits educatius i espais comunitaris, duguent endavant el programa PISE, tallers pedagògics setmanals per als i les alumnes o participant de la Comissió d'Abordatge de Conflicte Juvenil i dels programes del nostre Policia Tutor.

✅ Models exitosos d'inclusió social, com ara el nou i pioner procés d'escolarització del municipi, els espais familiars posats en marxa i les iniciatives, materials i formacions en igualtat, posades en marxa als Centres Educatius.

✅Campanyes efectives dirigides al benestar de l'Infància, com ho son els espais familiars, el diagnòstic prematur d'alumnes abans de la seva escolarització i l'estudi de programes internacionals contra l'assetjament escolar.

El reglament del Consell dels Infants passarà ara a la seva publicació i celebrarà el seu primer Consell a la sala de plens de l'Ajuntament al més de juny, una vegada celebrades les assemblees prèvies.

Inca serà la #CiutatdelsInfants

#MÉSEducacio #MÉSFormacio #MÉSParticipacio #MÉSTransparenci

CENTRO ACTIVA, l'únic centre d'esport especialitzat en la dona a Inca

0
Benvingut a ACTIVA Centre d'Esport i Salut!


Benvinguda a ACTIVA, l'únic centre d'esport especialitzat en la dona a Inca.Avui dia l'activitat física i l'esport estan molt de moda, però per dur a terme un bon entrenament o condicionament físic cal tenir en compte, entre moltes altres coses, que la fisiologia de la dona, no reacciona de la mateixa manera que la de l'home davant els estímuls que es proporcionen durant un entrenament. Per això, en ACTIVA, et prestem especial atenció, tenint en compte en l'etapa de la vida en què et trobis, ja que, entenem que proporcionar el mateix entrenament a una dona embarassada, a una dona darrere part, o una dona jove amb una activitat diària intensa, o una dona d'avançada edat, és un complet error que porta la majoria de les ocasions a generar lesions ia un entrenament ineficaç sense resultats.


Adreça:
 
Carrer Palmer, nº26

07300 - Inca

Baleares


Teléfono: 666 701 510


PRESENTACIÓ DE LLIBRE: EVA, UNA VIDA SIN FIN

0
PRESENTACIÓ DE LLIBRE: EVA, UNA VIDA SIN FIN
Dijous, 25 de gener
19h15
Vine a conèixer la història de “Eva, una vida sin fin” de la mà de la seva autora Me Maura. Descobreix una història de fantasia en la que la seva protagonista, Eva, es veurà immersa en una organització secreta i on veurà com la seva vida canvia radicalment d’un dia per l’altre i d’una manera que mai hauria imaginat.
T’esperam!

ENTRADA GRATUÏTA

MÉS INFORMACIÓ A:
http://fabricaramis.com/ca/cultura/eva

CARNAVAL 2018 / Sa Rua / Sa Rueta / L'enterrament de la Sardina

0

    Bases reguladores del concurs de cartells del Carnaval 2018

BASES REGULADORES DEL CONCURS PER SELECCIONAR I GUARDONAR LA MILLOR IMATGE PUBLICITÀRIA DESTINADA A PROMOCIONAR EL CARNAVAL 2018

A) Objecte del concurs. El present concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió al Carnaval d’Inca. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran per sempre a favor de l’Ajuntament d’Inca.

B) Premi. S’estableix la concessió d’un premi de 200 € al millor cartell o imatge publicitària. Aquesta quantitat serà abonada a la persona premiada amb la realització d’un ingrés al compte corrent per part de l’Àrea de Comunicació.

Segons l’article 101.7 de la LIRPF, així com l’article 99 RIRPF, es disposa que la retenció a aplicar sobre els premis en metàl·lic serà del 19 % del seu import, encara que l’article 75.3.F del RIRPF assenyala que no existirà obligació de practicar retenció a aquells premis la base dels quals sigui inferior a 300 €.

C) Participants. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona, col·lectiu social o empresa.

D) Tècnica i dimensions. La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN A3. Els cartells o imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions. Hi ha de figurar el següent text:

    Carnaval 2018
    Sa Rueta, 8 de febrer
    Sa Rua, 10 de febrer
    L’Enterrament de la Sardina, 13 de febrer

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original. Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.

E) Admissió. Els cartells poden ser presentats fins al dia 24 de gener de 2018, a les 14.00 h, al Servei d’Informació General de l’Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1, planta baixa), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Als cartells no ha de figurar el nom ni cap dada identificativa de la persona que el presenta. Per això, se li adjuntarà un sobre tancat i en blanc amb les següents dades a l’interior:

    Nom i llinatges.
    Fotocòpia del document d’identitat.
    Domicili.
    Telèfon de contacte.
    Adreça electrònica.

F) Qualificació de les obres. El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca o la persona en qui delegui. El jurat es reunirà dins els set dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació. L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tendran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat.

G) Resolució. El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables. Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris. L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

H) Exposició. L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.

I) Devolució de les obres. Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats deu dies des de la resolució del jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut aquest termini. L’Ajuntament d’Inca tendrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.

J) Acceptació de les bases. El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no hi estigui previst.

“Talaies de Mallorca. Torres de defensa pels drets humans”

0“Talaies de Mallorca. Torres de defensa pels drets humans” tornarà a fer visibles aquestes construccions defensives per reivindicar la conservació d’aquest patrimoni històric i el caràcter universal dels drets humans davant la tragèdia dels refugiats. Les enceses amb senyals de fum i llum, organitzades enguany des de Patrimoni del Consell de Mallorca, es duran a terme a les 13 hores i a les 18.15 hores d’aquest dissabte, 13 de gener. El llistat de torres i talaies que participaran aquest dissabte en l’encesa continua obert, a hores d’ara. Tots aquells interessats a participar-hi poden adreçar-se per correu –patrimoni@conselldemallorca.net- al Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca. Serà aquest servei el que coordini la jornada, juntament amb les entitats i voluntaris inscrits, amb la col·laboració dels Bombers de Mallorca, el Servei d’Emergències 112 i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. A partir d’aquest dimecres, tal i com ha informat la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, es posarà a disposició dels participants els senyals de fum i llum que s’utilitzaran en l’encesa. Aquests estaran disponibles als ajuntaments d’Artà, Alcúdia, Inca i al Centre Cultural la Misericòrdia de Palma.
Informació i horari de l'encesa de les torres:

 

Festes i torrades de Sant Antoni i Sant Sebastia a Inca 2018

0Vos convidam a tots a la torrada de Sant Antoni el proper divendres 19 al patí de l'escola a les 18:30h. 


Torrada tradicional de Sant Antoni 100% vegana.
Chorizos, votifarrons, brochetas de seitan, etc.
Música en directo! Inca Mallorca

https://www.facebook.com/events/562991450701854/No aneu a Palma, quedeu a Inca!


MASTERCLASS DANSA CONTEMPORÀNIA I HIP-HOP

0


MASTERCLASS DANSA CONTEMPORÀNIA I HIP-HOP
Dijous, 8 de febrer
18h30 i 19h30 
Sorprèn als teus amics i familiars regalant-lis una Masterclass de dansa contemporània o de hip-hop a càrrec de Cristina Juaneda i de Esther Martínez. Aquest any regala experiències, t’ho agrairan. 
Segur que encertaràs!

PREU:
- Preu per classe: 10€

PLACES LIMITADES

MÉS INFORMACIÓ I VENDA D'ENTRADES ONLINE:BALLET/DANSA FUSIÓ: ENCUENTROS

0BALLET/DANSA FUSIÓ: ENCUENTROS
Divendres, 9 de febrer
20h00 
Per Reis regala moments en família, vine a veure Encuentros un espectacle de dansa fusió que et sorprendrà i emocionarà a través de les seves coreografies. 
No ho deixis escapar, regala dansa, regala Encuentros!

PRECIO:
- Taquilla el mateix dia: 18€
- Anticipada taquilla: 15€
- Anticipada online: 14€

MÉS INFORMACIÓ I VENDA D'ENTRADES ONLINE: