FIRA DE LES OPORTUNITATS 2017

0
FIRA DE LES OPORTUNITATS
Dissabte 30 de septembre i Diumenge 1 d'octubre
De 10h00 a 20h00
Organitzada per l'Associació de Comerciants i Restauradors d'Inca i l'Ajuntament d'Inca
Vine a Fàbrica Ramis!

Club Gimnàstica Rítmica Inca

0El Club Gimnàstica Ritmica Inca es dedica des de l'any 2003 a la preparació de gimnastes d'edats molt diverses, entre 5 i 17 anys, per a la competició també a nivells molt diferents: des de controls escolars on participen les més petites fins arribar als diferents campionats d'Espanya de gimnàstica rítmica. Aquestes gimnastes han estat seleccionades de l'escola municipal reunint una sèrie de requisits per entrar al Club.

Rítmica Inca va néixer amb l'afany de fomentar la gimnàstica rítmica a la capital del Raiguer i amb el pas dels anys i des del treball i la constància de les nostres entrenadores i gimnastes hem aconseguit arribar a un nivell competitiu que ens col·loca en primera línia dins el panorama Balear. Amb una plantilla actual d'unes 40 gimnastes, el nostre objectiu principal és donar una continuïtat a aquell projecte que va néixer de la mà d'un grup de pares i mares emprenedors i que tenien la il·lusió que les seves filles poguessin expandir-se amb la pràctica d'un esport tan bell, expressiu i artístic com és la gimnàstica rítmica.

Com a disciplina esportiva resulta obvi destacar l'alt nivell de forma física que pot arribar a adquirir-se amb la seva pràctica, però també hem de tenir en compte l'enorme treball mental que la gimnasta desenvolupa a la recerca de la coordinació, ritme, equilibri i concentració necessaris per a la pràctica d'aquest esport i que per tant permet reforçar el caràcter i la seguretat en els actes en el dia a dia dels que el practiquen i ajudar en el seu desenvolupament com a persones en àmbits no esportius.
I sens dubte la seva capacitat per donar curs a la seva creativitat artística, d'interpretar a través de la música i del ritme els ajudarà a l'hora de plantejar-se objectius, aconseguir metes, exigir resultats i forjar un caràcter on el sacrifici, la constància, el compromís i el treball en equip seran pilars en la seva vida. L'exhibició davant un jurat i un públic nombrós els s'habituarà a temperar els seus nervis ia ser avaluades i per tant a saber treballar sota pressió, com pot ser enfrontar-se a un tribunal avaluador en els seus estudis superiors, on sens dubte tindran una major preparació mental per obtenir els èxits desitjats i per acceptar les derrotes i que hauran après quan una nota no esperada els hagi ensenyat a seguir treballant per aconseguir el que en el tapís oa la vida es proposin.

Tot això fa que aquest esport no sigui tan sols això, un esport, sinó una activitat que ajuda a aconseguir un desenvolupament com a persones als qui el practiquen, a la recerca de la salut integral de la ment i el cos.

Des de la Junta Directiva donem la benvinguda a tota gimnasta que vulgui formar part d'aquesta família esportiva i treballem darrere de convertir-nos, no en un referent per les nostres victòries, sinó en un model de gestió per ajudar a que la gimnàstica rítmica i altres clubs creixin al mateix temps que nosaltres.


Si tens algun dubte, si necessites informació sobre com apuntar-se, si vols patrocinar, o consultar qualsevol altre cosa referent al Club no dubtis en telèfonar al 687674000.


Mateu Cañellas
Avinguda d'alcudia, 


Rastrillo Benefico a favor de la Asociación en Defensa de los Animales de Mallorca

0Un rastrillo benéfico que se celebrará en Inca el sábado 7 de octubre entre las 11:00 y las 14:00.

Acércate y podrás ver todas las chuladas que tenemos a la venta, desde productos promocionales a muebles, pasando por libros, objetos de decoración y juguetes!

Además tendremos servicio de bar como siempre!!

ADAM are having their first event!!! A Charity Bazaar to be held in Inca on Saturday 7 of October between 11:00 and 14:00.

Come and see all the fantastic stuff we have for sale, such as our usual promotional products, furniture, to books, bric-a-brac and toys!


https://www.facebook.com/asociaciondefensaanimalesmallorca/

DAYLA Inca - Vins i Tapes

0DAYLA Inca - Vins i Tapes

Tapes elaborades amb bona musica al centre d'Inca.
Bona carta de vins climatitzats. cerveses, blanques, roses, negres.
Tapes tradicionals amb un toc modern.

Tapes elaborades amb bona musica al centre d'Inca.
Bona carta de vins climatitzats. cerveses, blanques, roses, negres.
Tapes tradicionals amb un toc modern.Restaurante
Dayla Inca
Carrer del Bisbe LLompart, 4
07300 Inca, Islas Baleares, Spain
Telèfon
971 88 41 51
Correu electrònic

Dayla menu de vespreDayla menu de dia

Incabusiness: conferències per a empresaris i emprenedors

0Coneixes Incabusiness? és el cicle de conferències per a empresaris i emprenedors que es duran a terme a Inca durant els propers mesos.
Apunta't a la primera:
▶️dijous 14 de setembre a les 19:30h.
▶️Perspectives econòmiques 2018
▶️Robert Casajuana i Alujas
Contacta amb el museu del calçat al 871 91 16 43 i reserva la teva plaça, l'entrada és gratuïta.

Concurs per la imatge publicitària del Dijous Bo 2017

0
Concurs per seleccionar i guardonar la imatge publicitària del Dijous Bo 2017

L’Ajuntament d’Inca convoca un concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo de l’any en curs d’acord amb les següents BASES:

    Objecte del concurs

    El present concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo 2017. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran per sempre a favor de l’Ajuntament d’Inca.

    Premi

    S’estableix la concessió d’un premi de 700 € al millor cartell o imatge publicitària. El premi anirà a càrrec de l’Àrea de Fires i Dijous Bo.

    Els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una retenció d’un 19 % segons l’article 105 de la Llei de l’IRPF.

    Participants

    Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat en el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa.

    Tècnica i dimensions

    La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats.

    La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN-A3. Els cartells o imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions.

    Hi ha de figurar el text DIJOUS BO 2017, 16 de novembre i l’escut de l’Ajuntament d’Inca. La imatge corporativa i l’escut de l’Ajuntament es podran descarregar de la web www.incaciutat.com o bé es facilitaran remetent un correu electrònic a comunicacio@ajinca.net.

    Junt amb l’obra en paper o cartró ploma s’adjuntarà un CD-ROM amb la imatge en format pdf editable i tots aquells formats adients per a la seva adaptació (.psd .ai …).

    L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original.

    Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.

    Lema

    El lema que ha d’inspirar la imatge i cartells del Dijous Bo 2017 serà “Dijous Bo, la fira de fires”.

    Admissió

    Cada participant hi pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Poden ser lliurats de dilluns a divendres, de l’11 de setembre al 3 d’octubre de 2017, ambdós inclosos, al Servei d’Informació General (planta baixa), casa consistorial, plaça d’Espanya, en horari de 9 a 14 hores, sense perjudici de la possibilitat de presentar els cartells per correu. El termini acaba a les 14 hores del 3 d’octubre de 2017. Per a cada cartell s’ha de presentar un sobre amb les següents dades:

        Nom i llinatges.

        Domicili.

        Telèfons de contacte.

        Adreça electrònica.

        Fotocòpia del DNI.

        En el cas d’entitats, a més de les dades de la persona representant, s’hi ha d’adjuntar el CIF i dades identificatives de l’entitat.

Si el cartell s’envia per correu, la persona interessada ha de justificar la data i l’hora de la tramesa a l’oficina de Correus, i anunciar el mateix dia a l’Àrea de Comunicació la tramesa mitjançant el correu electrònic comunicacio@ajinca.net.

Si no es compleixen aquests requisits, no s’admetrà el cartell.

No obstant això, quan hagin transcorreguts cinc dies naturals des de la data en què finalitzi la inscripció no s’acceptaran més cartells.

    Qualificació de les obres

    El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca o la persona en qui delegui.

    El jurat es reunirà dins els set dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació.

    L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tindran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a cartell, i promoció de la fira del Dijous Bo.

    El jurat es reserva el dret de deixar desert el concurs.

    Resolució

    El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables.

    Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris.

    L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

    Exposició

    L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.

    Devolució de les obres

    Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats quinze dies des de la resolució del jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut aquest termini.

    L’Ajuntament d’Inca tindrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.

    Acceptació de les bases

    El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat.

    L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no estigui previst.

Copime INCA - Asesoramiento Empresarial

0

 

Copime INCA - Asesoramiento Empresarial Mallorca 

COPIME, SA és una assessoria dedicada des de l'any 1985 a la prestació de serveis fiscals, comptables, administratius, laborals i jurídics per a les micro i petites empreses.L'empresa va néixer per cobrir les necessitats dels socis de Pimem i especialment amb motiu de la implantació, el 02 d'agost de 1985 del Impost sobre el Valor Afegit.Actualment abastem un ampli espectre de serveis amb una atenció exclusiva per a cada client segons les seves necessitats particulars, proporcionant solucions als problemes relacionats amb l'empresa.
Contínuament i de manera vertiginosa apareixen novetats i canvis en l'aplicació dels tributs, en règim d'autònoms, en matèria jurídica, en les relacions financeres de l'empresa, etc., per això COPIME, SA proporciona tota la informació necessària en cada moment, aconseguint que els nostres clients, a uns preus molt ajustats, tinguin l'absoluta seguretat de trobar-se en bones mans i la completa seguretat d'un compliment correcte i eficaç de les seves obligacions fiscals i comptables.

Avinguda Jaume II, 237
07300 Inca, MallorcaINCANIMAL 2017 : Fira animalista a Inca

0INCANIMAL 2017 : Fira animalista a Inca
12h a 00h Mercadet solidari amb articles per mascotes

12h Zumba Solidar Valeria Marini. Vine amb un sac de pinso per ca o moix i balla!

13h Urban Peis Casal sa Fabrica

14h Dinar de paella de verdures, coques salades i dolçes.

16.30h Dogfrisbee (acrobacia canina)

17h Actuacio de Joan Xaranguito

17h a 17:30h Inscripcions desfilada canina (únic requisit: xip i vacunes al dia) (3eur destinats a associacions animalistes d’Inca)

17.30h Desfilada canina (amb premis i obsequis pels participants)

19h a 00h Estants amb menjat vegà per sopar: tapes, hamburgueses,… Cocinillas en acción

19h Ball en directe de Swag, Urban Angels La Cima HIP HOP School

19:15h Performance de Krump de Ramón Navarro ( finalista de fama )

20h Concert : Monotip Fora De Joc Pau Fdez


http://millorant-inca.blogspot.com.es/2017/09/incanimal-2017-fira-animalista-inca.html

L'esdeveniment començara a les 12h amb actuacions, dinar de paella vegana. Despres actuacions, desfilada canina i musica/tardeo amb menjar i beure!
Mercadet d'objectes animalistes, fotos, clauers, roba, collars, etc.

Tot anira desnitat a ajudar animals abandonats.

La fira Incanimal comença el 7 de octubre a les 12h amb l’inauguració del mercadet animalista montat per les associacions que ajuden dia rera dia als cans i moixos abandonats del nostre municipi.

Les associacions tendràn a la venta productes i accesoris per animals o de tematica animal, a més de tenir un panel amb cans i moixos en adopció. Tot el que recaptin es a benefici dels animals sense casa.

Participació d'associacions animalistes!

Durant tot el dia hi haura menjar, beure, jocs, musica, actuacions, ball, venta de numeros per la rifa amb més de 100 premis, etc.

La desfilada i concurs!

Categories:
Gros
Mitja
Petit
Padri
Quissó

Despres de la desfilada, TARDEO amb concerts!

Els animals estan benvinguts a la fira durant tot el dia, pregam responsabilitat per part de l’amo.

La fira se dura a terme al Quarter General d'Inca. (Avinguda General Luque)


Actuacions!

Si estimau els animalets abandonats i voleu ajudar a les associacions seguents, heu de vinir a s'incanimal dissabte 7!

Asociación Tall D'orella Mallorca
Sin Hogar Mallorca
Dogs4u
Laura Jones
@Pecass
@Hundehilfr
@Mininas
APAI - Associació per a la Protecció dels Animals d'Inca
Robinas


www.incanimal.com


ENGLISH;

Incanimal. Animal fair in Inca on the 18th of september. The whole day will be full of music, dancing, performances and fun for the whole family.

There will be a market where you can buy things for your pet or for yourself.

There will be a raffle with lots of prices from local shops in Mallorca.

Also there will be a dog show where you can show of your dog and win a prize!

All money raised will be to help the associations that work day by day to save the lives of abandoned animals around mallorca.

Take note, 7th of october in Inca. Next to the shoe and leather museum.

www.incanimal.com


CASTELLANO:

La feria Incanimal empieza el 7 de octubre a las 12h con la inauguración del mercadillo animalista montado por las asociaciones que ayudan día a día a los perros y gatos abandonados de nuestro municipio.

Las asociaciones tendrán a la venta productos y accesorios para animales o de temática animal, además de tener un panel con perros y gatos en adopción. Todo lo que recauden será en beneficio de los animales sin casa.

Participación asociaciones animalistas!

Durante todo el día habrá comida, bebida, juegos, música, actuaciones, baile, venta de números para la rifa con más de 100 premios, etc.

El desfile y concurso!

categorías:
Grande
media
pequeño
Abuelo
Cachorro

Despues del desfile, TARDEO con conciertos!

Los animales pueden venir a la feria durante todo el día, rogamos responsabilidad por parte del dueño.La feria se llevará a cabo en el Quartel General de Inca. (Avenida General Luque)


Actuaciones

www.incanimal.com

Baby Closet Inca: Moda per a nadons

0Moda de 0 a 48 mesos, tot triat combinant tradició i modernitat per als nostres petits prínceps i princeses.
La nostra selecció de regals, decoració, joguines i més. Disposarem de llistes de naixement i moltes coses més ...

Marques com:

Pasito a pasito
Paz Rodríguez
Laranjinha
Sardon
Kids Concept SE
Calamaro
Lorena Canals
C/ Murta, 11
07300 Inca, Islas Baleares, Spain

Telefon: 971 25 18 32


Venta de llibres escolars 2017 a Inca Mallorca

0
-Sant Vicenç de Paül: día 6 infantil y primaria, día 7 llibres de secundària. Matí i horabaixa

-Santo Tomas: del 4 al 12 de 9 a 13,30 hrs

-Beata Francinaina Cirer dia 4.

-La Puresa 4 de setembre de 16 a 18 h.

-Beato Ramon Llull: Educació Primària (1er, 2on i 3er) dia 1 de Setembre. 4art, 5è i 6è dia 4 de setembre. 1er i 2on Eso dia 5 3è i 4art Eso dia 6. Batxiller dia 7.

L'horari coincideix tots els dies de 9 a 13 hores.

-La Salle 1r, 2n i 3r primària dia 6.
4t, 5e i 6è de primària dia 7
Secundària dia 8
Tot de 09-12h
(Infantil no té dia ja que els qui comprin els llibres a l'escola ho tindran a l'aula)

-Els CEIP (Ponent, Llevant i Miquel Duran i Saurina) fan fons de llibre, que ja esta gestionat i adquireixen el material escolar addicional els primers dies d'escola.

-IES Pau Casesnoves se'ls dóna llistat de llibres que està a la pàgina web i ho compren a les llibreries.

-IES Berenguer d'Anoia: dies 6,7 i 8 de les 15:30h a les 19:30h. Només fan intercanvi de llibres. El material escolar el compren els pares on volen