Mal estat al Pont d'es tren d'Inca. Perill pels nins de Ponent.

0

Un ciutada d'inca informa per mitja del facebook del Batle rafel Torres, batle d'Inca, el mal estat en que es troba el pont d'es Tren:

Sr. Batle, li envio unes fotografies de l´estat actual del pont de´s Tren d´Inca que dona accés al col.legi Ponent per el que cada dia passen centenars de nins, per veure si ès pot possar sol.lució. Tinc clar que les arques de l´ajuntament són mínimes però la seguritat dels nostres nins han d´anar per davant de qualsevol altre projecte. Moltes gràcies.