Parc de Skate a Inca, Mallorca.


Parc de Skate a Inca, Mallorca.

Esta en molt bones condicions i hi ha rampes altes i baixes, tubs, una esplanada grossa i esta a l'aire lliure.

Es troba molt aprop del cami que va cap a mancor de la vall.


Carrer de Joan Crespí, 86
07300 Inca
Aqui un video fet per Inkask8 amb diferents escenes gravades per arreu d'Inca.
tags: sk8, skate, skater, rampart, rampartsk8, inkask8, eskater, park de skat, inca