Programa electoral de Mes per Inca 2015

0


Aquí teniu un extracte de les prioritats per a Inca

ADMINISTRACIÓ i BON GOVERN

Implantarem els pressuposts participatius com a eix principal d’una nova manera de governar. Farem prevaler els principis de participació, transparència, eficàcia i bé comú sobre la despesa municipal.
Organitzarem fòrums públics de dació de compte de cada àrea municipal per facilitar auditories ciutadanes.
Establirem un Pla Municipal d’Intervenció Urgent per tal de resoldre qualsevol incidència en un temps adequat.


PROMOCIÓ ECONÒMICA

Promourem la Mesa Sectorial del Comerç per establir les principals necessitats del sector.
Obrirem una Oficina d’Informació Turística. Dissenyarem itineraris per la ciutat amb guies culturals, gastronòmiques i comercials per a grups organitzats.
Fomentarem la rehabilitació d’habitatges buits i les obres per a millorar l’eficiència energètica dels edificis.
Donarem un decidit suport al sector industrial d’Inca.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Promourem la construcció d’un nou centre públic d’infantil i primària.
Subsanarem les deficiències actuals i durem a terme un correcte manteniment dels centres educatius.
Impulsarem el Consell Escolar Municipal i col·laborarem amb les AMIPA en l’organització d’activitats extraescolars.
Promourem que l’escola de música esdevengui una extensió del conservatori per a estudis musicals de grau mitjà.
Sol·licitarem a la Conselleria que estableixi un centre integrat de formació professional.

CULTURA

Col·laborarem amb les entitats culturals per a afavorir la participació de totes en la vida cultural del poble i la seva dinamització.
Dinamitzarem les activitats de la biblioteca.
Fomentarem els grups locals de teatre, bandes musicals, de ball, etc. dins un programa de dinamització i suport a la creació artística.
Cercarem la implicació de les administracions supramunicipals en la rehabilitació del Teatre Principal com a espai que afavoreixi la interacció entre la promoció de la cultura i la dinamització social i econòmica.


BENESTAR SOCIAL

Potenciarem l’atenció primària i l’atenció comunitària i garantirem el dret a l’accés als serveis socials municipals.
Consolidarem i ampliarem l’equip multi professional, amb l’objectiu de reduir les actuals llistes d’espera.
Activarem el Consell Municipal d’Acció Social.
Defensarem el dret a l’habitatge. Constituirem un servei de mediació per crear una borsa de lloguer social.
Crearem una Unitat Municipal d’Igualtat amb actuacions per a la promoció de la igualtat entre dones i homes.
Donarem suport a les activitats de les associacions de gent gran, generant iniciatives municipals actives.


MODEL DE CIUTAT

Farem enrere el projecte actual de la Ronda Nord d’Inca i cercarem el consens per a un nou projecte que doni solució als problemes de mobilitat d’Inca.
Farem que Inca esdevengui una ciutat dels infants, una ciutat feta per a les persones.
Crearem rutes escolars per a millorar l’accés dels escolars al seu col·legi. Crearem vertaders espais verds i parcs infantils ben equipats.