Independents d'Inca: les seves actuacions més recents

0INDEPENDENTS D’INCA
1991-2015 · 25 anys fent feina per Inca

· Qui som?

Independents d'Inca és un partit polític format el mes de març de 1991 amb el propòsit d'ocupar un espai polític de caràcter municipal a la nostra ciutat.

Des de llavors, Independents d'Inca ens hem presentat a les eleccions municipals i hem obtingut el suport de part de l'electorat inquer, estant presents a l’Ajuntament en totes les legislatures.

Qui som els qui formam aquest partit i què en pensam de la política?
Som inquers, amb vocació de servei públic. La política ha de ser considerada una eina útil per poder fer més agradable i justa la vida. La política és el treball del dia a dia, fent costat a les persones.

I per què ens deim independents? Perquè:

· SOM UN PARTIT D'ÀMBIT LOCAL, no estam sotmesos a la disciplina ni direcció d'altres formacions polítiques foranes. D'aquí el nom d'Independents.

· SOM UN PARTIT OBERT I RESPECTUÓS AMB TOTA IDEOLOGIA DEMOCRÀTICA. Els nostres simpatitzants formen part d'un ampli mosaic ideològic,  amb diverses sensibilitats, però amb un mateix sentiment: Inca. 

· SOM UN PARTIT AMB VOCACIÓ DE SERVEI. De ser pròxims a les persones, en la resolució dels seus problemes i inquietuds. La política ha de ser un servei i no per servir-se'n dels càrrecs públics.

És per tot això que volem guanyar-nos la vostra confiança, i, si ens voleu conèixer podeu fer-ho a la seu del partit situada a la Plaça Espanya, cada dimecres de 20 a 21 h.

Veniu, vos esperam!

--------------------
· La nostra activitat
La nostra activitat municipal consisteix a fer una oposició constructiva, apostant pel diàleg, la transparència  i l' interès general per damunt de tot.

- Contra la privatització de l’aigua
Entre les darreres actuacions, ha destacat el nostre posicionament en contra de la privatització del servei de subministre d’aigua, ja que consideram que l'aigua és del poble. Hem fet campanyes informatives i de recollida de signatures, hem presentat mocions, fins i tot participàrem en una acció reivindicativa de tancament a la Sala de l'Ajuntament dia 16 de desembre de 2013. Finalment, es va aconseguir aturar el procés de privatització.

- Rehabilitació del Teatre Principal
D'ençà que es va iniciar la rehabilitació del Teatre Principal d’Inca, un edifici emblemàtic de la nostra ciutat tancat durant més de 15 anys, hem defensat un projecte de recuperació dels elements existents fugint de macro projectes que disparassin el seu cost. Actualment, lluitam perquè les obres es facin amb seny, que no sigui com altres espais públics que han acabat plens de deficiències i amb un elevat sobrecost.

- Volem una Ronda Nord sostenible
Formàrem part de l’equip de govern que l’any 1987 ja va preveure una ronda de circumval·lació que descongestionàs el tràfic del centre urbà. Els governs successius mai varen desenvolupar aquest projecte fins a l’actualitat, quan es pretén construir una via de gran impacte mediambiental. Nosaltres reivindicam una ronda més reduïda i adaptada a les necessitats reals, amb un menor consum de territori i amb espais per als vianants i els ciclistes.

. Destinam part dels sous dels nostres regidors a fins socials
Des del primer dia hem estat en contra de les retribucions dels regidors de l'Ajuntament, ja que pensam que no és necessari viure de la política per defensar els interessos dels ciutadans. Per aquest motiu i des de maig de 2011 hem renunciat al sou d'un regidor amb dedicació exclusiva parcial al que podríem optar tal com fan la resta de partits municipals. Això suposa un estalvi a l’Ajuntament d'uns 17.000 euros anuals, i hem demanat que es destinin a entitats socials per ajudar a aquells que més ho necessiten. El resultat és que s’han pogut destinar, fins al dia d'avui, un total de 54.914,33 euros a iniciatives solidàries i socials realitzades per distintes entitats de la nostra ciutat i ajudant als col·lectius desafavorits.

Els nostres regidors
Àngel Garcia i Francisca Barceló, ambdós advocats de professió i inquers de naixement, són els dos regidors del grup Independents d’Inca. No viuen de la política, els dos comparteixen una vocació de servei al poble i un projecte d’àmbit municipal, amb l’única ambició de fer d’Inca una ciutat millor dia a  dia.

· Altres mocions presentades

· REGLAMENT DE REGALS (30/3/2012). Demanàrem l’elaboració d'un reglament per fer públics i posar a disposició del poble els regals que puguin rebre els regidors amb un valor superior a 60 euros. 

• NO APLICACIÓ DE L’IPC AL SOU DELS REGIDORS (29/6/12). Instàrem l’Ajuntament a NO aplicar a les remuneracions dels regidors i a les assignacions dels grups municipals l’increment de l’IPC. 

• COMISSIÓ INVESTIGACIÓ PROJECTE ENLLUMENAT (4/9/2014). Demanàrem crear una comissió investigadora sobre la contractació del projecte de remodelació d'enllumenat públic. Volem garantir que els contractes es fan d’una manera transparent i ajustada als preus de mercat i a les necessitats reals del poble. 

 • CONTRACTACIÓ EMPRESES D' INCA (27/10/2014). Demanàrem que en les contractacions de procediment negociat sense publicitat o contracte menor, l’Ajuntament convidi a les empreses o professionals d’Inca a optar-hi, fixant torns rotatoris en el cas que hi hagi més empreses interessades que feines a contractar.

•  PROJECTE DEL GASODUCTE (25/11/2014). Volem que l’Ajuntament exigeixi a l’Estat que les conduccions del gasoducte Son Reus -Inca -Alcúdia, al seu pas pel municipi d’Inca,  es realitzin per zones de servitud de camins públics per tal de què afecti el menor nombre possible de propietats particulars.

Altres actuacions rellevants
- Hem denunciat la manca de seguiment de les concessions i serveis públics, com neteja, jardineria, canera, així com la mala gestió de la majoria municipal en casos com la Plaça Mallorca, les obres del mercat i les del teatre, entre d'altres. 

- Demanam un accés de vianants a l’ Hospital d’Inca. 

- Hem organitzat obres de teatre davant el buit d’oferta cultural existent, donant noves utilitats a espais de la ciutat.

 - Hem evitat que els desnonats per les hipoteques hagin de pagar la plusvàlua. 

- Demanam una solució per a les famílies que no poden fer el pagament dels habitatges de l’Ibavi.