IV Concurs de relat curt solidari

0L’Associació Finestra al Sud - S’Altra Senalla d’Inca i la delegació d’Inca de l’Obra Cultural Balear convoquen el “Quart Concurs de relat curt solidari” en llengua catalana, dirigit a joves i adults, que té com objectiu sensibilitzar a la població en la solidaritat mitjançant la creació d’una història curta basada en principis solidaris.

Podran concórrer al premi autors/es de més de 12 anys, de forma individual o col·lectiva. L’obra haurà d’estar escrita en català, sigui inèdita i no hagi estat premiada en qualsevol altre concurs literari. També s’acceptaran obres gràfiques. El certamen comptarà amb dues categories: una per joves fins a 18 anys (categoria escolar) i una altra per adults.

El termini d’entrega dels relats finalitza el dia 2 de juny de 2015. L’entrega de premis es realitzarà a finals de juny, en un acte públic pendent de programació. En aquesta web es publicaran els relats premiats. Llegiu les bases adjuntes per tenir tota la informació.

Aquesta activitat s’inclou dintre d’un projecte de sensibilització de Finestra al Sud que rep el suport de la Direcció General de Cooperació i Immigració (Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears).
Premis:
S’estableixen un mínim de tres premis per cada categoria. També es podran atorgar mencions especials.
Els premis es doten amb l’aportació de les entitats col·laboradores. També s’inclouen lots de productes de Comerç Just i lots de llibres del fons bibliogràfic de l’Obra Cultural Balear.

Per participar, caldrà enviar els originals per correu electrònic a l'adreça
sensibilitzacio@finestralsud.org indicant a l'assumpte: “Premi relat curt solidari,
Finestra al Sud-OCB d’Inca”. Al correu s'indicarà o adjuntarà:
1. Dades personals: nom i llinatges, edat, adreça, correu electrònic i telèfons.
En el cas d'obres presentades de forma col·lectiva, caldrà aportar nom,
llinatges i edat de cadascuna de les persones que presenten el relat (Els
membres del jurat no coneixeran les dades personals, només el nombre de
persones que composen el grup i les seves edats).
2. Dades del relat: pseudònim de l'autor/a o grup i títol