Entrega de la XVIII Premis de Maig - OCB

0
- Premi Miquel Duran i Saurina: BERNAT CATALÀ 
- Premi Berenguer d'Anoia: Grant Ashleywww.MILLORANT-INCA.com
- Premi Pau Casesnoves: Catalina Munar Ramis- Premi Pare Miquel Colom: GUILLEM ALEXANDRE REUS I PLANELLS

- Premi Pere Joan Llabrés: Macià Ferrer“INFERMER”
- Menció especial: MAGDALENA ARROM PERICÀS
Llistat de premis


El Premi Berenguer d'Anoia, que premia persones o entitats que han contribuït a la dinamització sociocultural d'Inca

El Premi Miquel Duran i Saurina, que premia persones o entitats que s'hagin distingit per la seva contribució a la normalització lingüística en el món de la comunicació

El Premi Fra Miquel Colom, destinat a persones o entitats que s'hagin destacat en la recerca i/o divulgació de la nostra cultura en un determinat àmbit social o del coneixement

El Premi Pau Casesnoves, adreçat a persones o entitats que hagin contribuït a la reivindicació o a la promoció de les nostres senyes d'identitat

El Premi Pere Joan Llabrés, adreçat a persones o entitats que s'han destacat per la seva contribució a l'estudi, la conservació o la promoció del patrimoni arqueològic, artístic o cultural de Mallorca.
http://www.ocb.cat/

L'Obra Cultural Balear és una entitat fundada l'any 1962 per promoure la llengua i la cultura pròpia i defensar el dret de les Illes Balears al ple autogovern.
L'Obra Cultural Balear fa feina a partir de tres eixos, que comparteix amb les altres entitats integrants de la Federació Llull (Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural): LLENGUA, CULTURA i PAÍSTreballa per la promoció i l'ús ple de la llengua catalana a les Illes Balears
Vetlla per assegurar el compromís dels poders públics amb el procés de normalització lingüística
Organitza activitats per potenciar la llengua i la cultura pròpies de les Balears
Treballa per la plena integració lingüística i cultural dels nouvinguts
Manté l'Oficina de Drets Lingüístics, que vetla pels dret dels catalanoparlants a fer servir el seu idioma

Acull i dóna suport a diverses associacions que treballen per la llengua en àmbits específics (Joves de Mallorca per la Llengua, El Mirall, Grup Blanquerna, Voltor, Moviment d'Escoles Mallorquines, Centre de Serveis Lingüístics Paraula...)http://dbalears.cat/part-forana/2015/06/01/286141/ocb-inca-celebra-18a-edicio-dels-premis-maig.html