El proxim dissabte 30 a les 11:30 a la plaça d'espanya d'Inca. 

Actuació del revetlers des puig d'IncaEl proxim dissabte 30 a les 11:30 a la plaça d'espanya d'Inca.