La taula per l' educacio d' inca

0
Ahir dilluns 26 de maig de 2014 s' ha reunit per segona vegada, despres de dos mesos, la taula per l' educacio d' inca.

Hi ha hagut representants dels diferents centres publics i dos regidors del consistori: Felip Jerez i Maria Payeres, responsables de serveis i educació.

Malgrat invertir els primers 48 minuts de la reunió ( oficialment començà a les 19 hores ) en no coincidir sobre quins varen ser els acords presos fa dos mesos per la no existència d' un acta, afortunadament el minut 49 es va començar a parlar nomes del diagnòstic dels centres i les tasques que la brigada municipal desenvoluparà al llarg dels propers mesos.

Aquesta posicio per part dels representant municipal va generat certa decepció als representants dels centres escolar que a la primera reunió van acordar tractar la problematica educativa de forma integral.

No obstant això es va exposar el pla d'actuació presentat per l'Ajuntament i es va acordar:
1. Pel mes de setembre del 2014, l'ajuntament es compromet a enllestit tot el que sigui de la seva competència amb la brigada municipal i a estudiar el credits necesaris per completar amb contractacions externes i acabar totes les feines presentades en el document ahir.

2. Cada centre enviarà en breu una proposta de manteniment permanent perquè l'ajuntament pugui elaborar un document global que vinculi partides pressupostàries. Aquest document seria compartit per tots els centres. Això vol dir que podran preveure quins doblers es necesitarn per mantenir els centres en condicions.

3. L'Auntament elaborarà en breu un document que compartirà amb tots els centres educatius d' inca per tal de fer pressió conjunta a l'IBISEC sobre la seva responsabilitat en el manteniment de les infraestrutures.

4. Finalment la regidora de cultura i educació maria payeras es va comprometre a convocar el Consell Municipal d'Educacio per tal de tractar tots els altres punts que afecten a l' ambit educatiu d' inca com son els camins escolars, el pla de mobilitat, etc. Se li va recordar que va triar 14 mesos que aquest consell no havia estat convocat fins el novembre passat. I ara s'està a l'espera que es torni a convocar.

No obtant els representant de les AMIPES acordaren presentar esmenas al projecte de la ronda nord que passa a prop de diferents centres escolar perquè es contemplin barreres acustiques i carrils per bicicletes i vianant. Sembla que de moment el projecte pateix greus mancances que afavoreix unicament la mobilitat dels vehicles amb motor.

Cal recordar que des de les AMIPES d'inca es dona suport regularment a bicicletades reivindicatives per tal de fomentar el seu ús, i millors espais publics de convivenvca sense contaminacio.

Adjuntam la foto de la reunió i pregam màxima difusió.

AMIPA CEIP Miquel duran i saurina
Gracies pel suport a l' educació pública