Els Inquers fan cua per comprar la camiseta per una educació publica ien Català

0Pares i nins d'Inca fan cua esperant per comprar la camiseta verda per l'educacio publica i en català. 
La venta de camisetes és a la tenda Son Figuerola al Carrer del Born. 

La demanda és tan gran que la gent pasa pel Celler Can Amer fins quasi l'ajuntament.