21.09: Dia de la movilitat a Inca

0De 10 a 11
Circuit d'educació vial a la plaça Antoni Fluixà

De 10 a 13
Exposició de vehicles electrica al carrer Bisbe Llompart i la plaça Llibertat d'Inca

A les 18h 
marxa en bici. Circui d'una hora de duració destinat a majors de 9 anys.