Concurs de fotografia: 200EUr de premi

4SA GUIA és una publicació on hi trobarem anunciats una gran quantitat de negocis d'un ampli ventall de sectors d'Inca. Així, consideram que són els inquers i inqueres qui millor poden mostrar una imatge acord a la localitat per a la portada de la publicació a través d'un Concurs de fotografia. Participau amb les vostres fotografies i votau-les a través de facebook.


És un requisit per a participar el concurs l'acceptació de les següents bases:


Primera.- 

Podrà participar al concurs qualsevol persona.


Segona.- 

La temàtica del concurs ha d'estar relacionada amb la localitat. No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. En definitiva, no s'acceptarà cap arxiu que sigui contrari a la legalitat vigent.


Tercera.- Obra

Podran presentar-se un màxim de 4 fotografies per participant.

No s'acceptaran fotografies realitzades per persones diferents a l'autor o que no siguin propietat de l'autor.

No s'acceptaran fotografies que hagin estat premiades amb anterioritat.

El participant manifesta i garanteix a SA GUIA que és l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenta al Concurs i es responsabilitza totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d'imatge.


Quarta.- Com Participar

Les fotografies han de respectar els següents requisits:

Les fotografies han de ser arxius *JPG.

Han de tenir unes mides de 21x21cm i resolució de 300ppp

Els participants que no compleixin amb qualsevol dels requisits indicats en aquesta convocatòria seran desqualificats automàticament.


Cinquena.-

Per concursar el participant haurà d'informar de les següents dades al correu xoliver@saguia.info:

Nom i cognoms del concursant
Domicili
Adreça de correu electrònic 
Telèfon de contacte
Fotografia amb els requisits esmentats, títol i localització de la foto


Sisena.- Exposició de les imatges

Una vegada que les fotografies hagin estat enviades, SA GUIA analitzarà totes i cadascuna de les fotografies i les penjarà.

SA GUIA descartarà només aquelles fotos que no reuneixin un mínim imprescindible de qualitat o que poguessin resultar de mal gust o ofensives per als protagonistes de la imatge. 

L'organització del Concurs no atendrà trucades telefòniques ni respondrà les consultes orals o escrites sobre el desenvolupament del Concurs. Els participants hauran d'esperar a la publicació de la fallada del jurat.

Les imatges es podran consultar i votar al facebook del Concurs i podran ser valorades lliurement pels seus visitants, sense que això pressuposi res en la decisió final del jurat.

El participant accepta que la seva fotografia sigui visible al Facebook del concurs, així com ser imatge de portada de la publicació i els possibles retocs que siguin necessaris.

Data d'admissió

La data de recepció de fotografies finalitzarà el 31 d'octubre de 2013.


Setena.- Fallada del jurat

La fallada del jurat, conformat per professionals del sector i artistes locals, es realitzarà tot seguit entre les 10 fotografies més populars a facebook. Si segons el parer del Jurat no s'haguessin presentat obres amb qualitat suficient, el premi podria quedar desert.

Els criteris d'avaluació del jurat seran la creativitat i la qualitat fotogràfica. La selecció del guanyador serà a discreció absoluta del jurat i la seva fallada serà definitiva i inapel·lable.


Octava.- Premi
S'entregarà un únic premi de 200 euros en metàlic al guanyador durant la presentació de SA GUIA (dia a determinar).


Novena.-
SA GUIA, en el moment d'atorgar al guanyador el Premi, recaptarà el seu consentiment exprés a l'efecte de publicitar el resultat de la promoció, utilitzant per a això la seva imatge, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

SA GUIA es reserva el dret d'interpretar aquestes bases, acceptant els participants, pel simple fet de participar, aquesta interpretació.

4 comments:

mabel molina jeronimo dijo...

Hola ,

Cuantas fotos por participante se pueden enviar ??

Gracias

Pequeña Snorkel dijo...

hola! fins quan es el concurs?

gràcies

Millorant Inca dijo...

Ja esta actualitzada l'informaxio. Gracies.

Millorant Inca dijo...

Ja esta actualitzada l'informaxio. Gracies.