Concurs per escollir la imatge del Dijous Bo 2012: Premi de 400 EUR

0
L'Ajuntament d'Inca ha aprovat a la darrera Junta de Govern la convocatòria d'un concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo.
El concurs té per finalitat promoure la creació artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo, per a la qual cosa s'estableix la concessió d'un premi de 400 € al millor cartell o imatge publicitària. El premi anirà a càrrec de l'Àrea de Fires i Dijous Bo. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l'obra guanyadora quedaran per sempre a favor de l'Ajuntament d'Inca.

Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d'edat en el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa, amb un màxim de dues propostes. El lema que haurà d'inspirar la imatge i cartells del Dijous Bo 2012 serà: "Tradició i present: de l'Inca tradicional a l'Inca industrial i sabatera".

Cada participant pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Es poden portar de dilluns a divendres, del 3 de setembre al 5 d'octubre.
El jurat encarregat de decidir l'obra guanyadora serà designat pel batle d'Inca o la persona en qui delegui. El jurat es reunirà dins els 10 dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n'hagi finalitzat el termini de presentació. L'obra guanyadora s'elegirà per consens i es tendran en compte les que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a cartell i promoció de la fira del Dijous Bo.

El jurat proposarà a l'òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixen els requisits indicats en aquestes bases.
L'Ajuntament d'Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.
El concurs per a la imatge del Dijous Bo arriba enguany arriba a la seva quarta edició i ha gaudit d'una mitjana de més de vint propostes en cada ocasió. Les galletes d'Inca, una forca pagesa o un smartphone foren els elements que definiren les propostes d'imatge guanyadores en les edicions anteriors.

http://incaciutat.com/concursos/-/asset_publisher/ujdl6qOF6EPt/content/concurs-per-escollir-la-imatge-del-dijous-bo-2012/10165?redirect=http%3A%2F%2Fincaciutat.com%2Fconcursos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ujdl6qOF6EPt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2