Resultat enquesta: quin idioma triaries per l'educació del teu fill/a?

0

Fa un mes Millorant Inca va demanar als visitants amb una enquesta quin idioma triaries per l'educació del teu fill/a?

Quin idioma triaries per l'educació del teu fill/a?


El resultat ha estat un 74% dels vots per Català i un 25% pel castellà. (l'1% queda penjat perque el numero de vots es inpar)