Sembra d'arbres a la Plaça Mallorca d'Inca

0


Sembra d'arbres a la Plaça Mallorca
L'ajuntament d'Inca i els residents de la residencia Miquel Mir han sambrat salvies a la plaça Mallorca d'Inca. A partir d'ara sembraran més plantes d'aquestes que no necessiten tanta cura i no consumeixen casi aigua.
Les plantes han sigut suministrades de forma gratuïta per part del Vivero Menut.

Els residents de la residencia Miquel Mir han participat amb la sembra.

LA FINCA PÚBLICA DE MENUT

Descripció general: la finca pública de Menut, Muntanya d'Utilitat pública, va ser adquirida per l'Estat i posteriorment va ser transferida a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Es tracta de la primera finca pública de la CAIB, declarada l'any 1927, juntament amb la finca pública de Binifaldó. La finca compta, a més, des dels anys 40 amb el viver forestal de Menut, utilitzat per fer repoblacions amb peus autòctons.

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M34&lang=ES&cont=21971

RESIDÈNCIA MIQUEL MIR
Direcció:
Sant Francesc, 52 (07300)
Inca, Baleares
http://www.infoelder.com/residencias-de-ancianos/residencia-miquel-mir_av134fd0.html