Els militants del PP tenen una feina per fer

0

Quasi dos mesos després de les eleccions municipals, hi segueixen havent cartells i posters electorals per Inca.

Està clar que alguns s'escapen i no se pot estar en tot. Pero jo ja vaig avisar al Sr. Batle una setmana més tard sobre els cartells del PP aferrats a una senyal davora l'hospital.

Com es pot apreciar a la imatge que vaig aconseguir ahir horabaixa, els cartells tapen un cartell que hauria d'indicar com arribar a Llubi. A més els cartells del Partit Popular estan desgastats després de tant de temps allà.

Esper que després d'aquest article, el PP informi als seus militants, que després de tanta empenta que varen possar per colocar els cartells, ara hi posin la mateixa per llevar-los.

pd: al Polígon de Son Castelló de Palma encara hi podem trobar un bon caramull de cartells de n'Aina Calvo.