Curso de iniciación teórica y práctica a la arqueología en Can Monroig INCA

0
L'arqueòleg Jorge Argüello Menéndez impartirà un curs teòric pràctic els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de juliol del 2015 a Can Monroig .

L'estudi se centrarà en el forn i el pou que es troben a l'entrada de la casa situada al Inca.  

Excavació d'un sondeig de 1,50 x 1,50 metres. Inici de l'excavació dels nivells estratigràfics d'un pou. 

Temes a tractar: 

 ​​1.- Organització espacial del jaciment. 

 2.- Metodologia d'excavació. Les unitats estratigràfiques . Relacions estratigràfiques. Identificació i excavació d'Unitat estratigràfica 

 3.- Procediments de registre i excavació d'un estrat. La fitxa d'Unitat estratigràfica. El Registre fotogràfic de camp. El dibuix de camp. Tècniques d'excavació arqueològica. Recollida de materials. Recollida de mostres 54. 

 4.- Tractament del material arqueològic. Neteja. Siglat. Enganxat de fragments. 

 Lloc: 

Can Monroig 
 C / Can Valella nº22 Inca, Mallorca, Espanya.  
telèfon 649.186.494  

Dates: 6 a 10 juliol 2015  
Horari : 15h a 20h  
Cost: 200 euros  
Límit de places: 6 

Reserves: enviar un mail a canmonroig@gmail.com indicant els motius pels quals t'agradaria participar en aquest curs. Els seleccionats hauran d'abonar un 50% del cost del curs abans del inicicio d'aquest i la resta el dia 6 de juliol l'inici del mateix.  


El forn de Can Monroig 

 Durant la restauració de Can Monroig que es va iniciar l'any 20105, va aparèixer en una de les sales i gairebé arran de terra un arc de pedra. Trigaríem uns mesos a aixecar les lloses de pedra i així desenterrar el que va resultar ser un petit forn. Al recinte del forn hi havia dos pous, un d'ells estava ple de terra, l'altre estava tapat per una llosa de pedra i al tractar-se d'un pou de filtració es trobava ple d'aigua. L'any 2014 , a través de l'arqueòleg Jorge Argüello, vam sol·licitar permís a la direcció de patrimoni per realitzar unes cates arqueològiques a la zona de forn. Esperem que aquest curs que s'inicia el 6 de juliol pugui aportar noves dades sobre els orígens de Can Monroig. Articles relacionats: Can Monroig i el call d'Inca La casa ¿Mikveh al barri jueu d'Inca? Can Monroig and the jewish quarter of Inca Ablagerungen der geschicht / Mallorca Zeitung