INCART 2015

0Incart 2015 comença el 24 d'abril. 

INCART es un puzzle que any rere any monten els membres d`Inquietart, en una lluita anual. Un recorregut dels espais expositius publics i les mes que dispars i inesperades propostes ciutadanes. Un sacrifici que de vegades ens ha permet coneixer nous apectes de vells coneguts aixi com inovadores propostes d`artistes inedits. Inca, te el seu potencial encara per explotar, plena d`espais post industrials especialment del calçat sense us i noves instal.lacions culturals infrautil.litzades i sense doblers. Fer participar a la ciutadania de aquest art i als artistes d'aquestos espais, aixo justament es l'objectiu Incart.