CURSOS – UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA DESEMBRE 2014 - MARÇ 2015

0Nivell qualificat d’aplicador-manipulador de productes fitosanitaris aInca
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26 de març

17h-21h
dissabte 21, 9h-13h

Incorporació de joves agricultors a l’empresa agrària a Inca
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25 març
16’30h-20’30h

Per apuntar-se o demanar més informació, posar-se en contacte amb la Unió de Pagesos de Mallorca:
971464142 (Palma) – 971887096 (Inca) – www.unio-pagesos.net