XI GIMCANA NOCTURNA A INCA

0


XI GIMCANA NOCTURNA EL 25 D'OCTUBRE!!!!

Les inscripcions es podran presentar fins al 18 d'octubre al casal de joves "Sa Fàbrica".

Documentació que cal entregar amb la inscripció:
- Fotocòpia del permís de circulació.
- Fotocòpia de l’informe favorable de la inspecció tècnica del vehicle (ITV).
- Fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència de l'assegurança: pòlissa de l'assegurança o rebut de pagament.
- Fotocòpia del permís de conducció del conductor designat

Telèfon de contacte: 971 50 71 23