Informació del Bus Exprés d'Inca a Palma en 25 Minuts

0


Informació del Bus Exprés d'Inca a palma. 

Horari i informació
Dilluns a divendres

Reis catolics Inca - Hospital d'Inca - Palma en 30 minuts. 

Sortida de reis catolics. 
7:15
7:50
7:55
8:50
9:50
10:00
11:00
11:15
11:25
12:00
14:00
14:35
15:15
17:00
17:30
19:30

Sortida de l'hospital 5 minuts despres. 
Arribada a Palma 30 minuts despres de Reis Catolics.