FRANCISCO I PEP - ES BORN INCA

0ES BORN EVENTOS - FRANCISCO I PEP - ES BORN INCA
ES BORN INCA - DISSABTE 1 de NOVEMBRE - FRANCISCO I PEP
Qui millors que en Francisco i Pep per aquest dissabte 1 de Novembre vispera de la tercera Fira. 

Si t'ho vares perdre per ses festes d´Inca, ara tornen.
Inca, es centre de sa festa