Punt Verd d'Inca; Reciclar és molt important

0


És molt important reciclar per varis motius. 

Un d'ells és que cuides el medi ambient. Tot allo que es recicla ja no s'ha de tornar a produir de cero usant recursos naturals (vidre, platic, ferro, etc.)

Un altre benefici és l'ECONOMIC, ja que reciclant fas que devalli la quantitat de fems que s'ha de retirar dels contenidors verds (rebuig) i aixo a la llarga farà baixar el preu que PAGAM de fems. En definitiva: un ESTALVI per la teva butxaca.

Horari
A Inca hi ha un Punt verd. Obert de 9 a 21 de dilluns a diumenge. 

#millorantinca